Đèn tuýp led NLED4810 18w

Đèn tuýp LED T8 NLED4810 9w-18w

LEDT5G

Sản phẩm nguyên khối (liền bóng, chấn lưu, máng đèn).

Với đặc điểm có thể thay thế chấn lưu, series LED T8 của NVC là sản phẩm duy nhất trên thị trường hiện nay có thể thay thế riêng: Bóng, chấn lưu, máng.

Ứng dụng tại những nơi dùng với thời gian nhiều: Siêu thị, nhà máy, bệnh viện…

Ưu điểm: Chi phí thay thế thấp khi có thể tách dời thay thế, bảo hành.