Tin tức

  Đèn LED âm trần KA-A75 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP20, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer. Sản phẩm đèn LED âm trần KA-A75 phù hợp với [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-B019 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP20, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer. Sản phẩm đèn LED âm trần KA-B019 phù hợp với [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-B75 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP20, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer. Sản phẩm đèn LED âm trần KA-B75 phù hợp với [ . . . ]
 Đèn LED âm trần KA-B021 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP20, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer. Sản phẩm đèn LED âm trần KA-B021 phù hợp với nhiều [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-B020 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP20, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer.   Sản phẩm đèn LED âm trần KA-B020 phù hợp [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-B011A – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP20, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer.   Sản phẩm đèn LED âm trần KA-B011A phù hợp [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-B010 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP20, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer. Sản phẩm đèn LED âm trần KA-B010 phù hợp với [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-B011 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP20, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer. Sản phẩm đèn LED âm trần KA-B011 phù hợp với [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-706 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP65, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer. Sản phẩm đèn LED âm trần KA-706  phù hợp với [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-B018 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP65, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer. Sản phẩm đèn LED âm trần KA-B018 phù hợp với [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-B009 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP20, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer. Sản phẩm đèn LED âm trần KA-B009 phù hợp với [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-B008 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP20, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer. Sản phẩm đèn LED âm trần KA-B008 phù hợp với [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-B004 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP20, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer. Sản phẩm đèn LED âm trần KA-B004 phù hợp với [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-B003 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, CRI90, IP20, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer. Sản phẩm đèn LED âm trần KA-B003 phù hợp với [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-B002 – Thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt thiết kế lõm chống chói, chỉ số hoàn màu cao CRI90, IP20, điện áp 220V, có sự lựa chọn Dimmer. Sản phẩm đèn LED âm [ . . . ]
  Đèn LED âm trần KA-B001 – thân nhôm đúc giúp tản nhiệt tốt, mặt được cấu tạo bằng hợp kim nhôm với thiết kế lõm chống chói, chỉ số hoàn màu cao CRI90, IP20, sử dụng điện áp 220V, [ . . . ]