Tin tức

Bộ đổi nguồn Metal NLE70 Mô tả sản phẩm Bộ đổi nguồn Metal NLE70 là loại sản phẩm có tác dụng chuyển đổi từ nguồn có điện áp 220v sang nguồn điện phát sáng bóng Metal. Sản phẩm phù hợp lắp đặt với bóng metal HND70 70w. NVC Lighting [ . . . ]