Tin tức

Đèn tuýp LED T8 NLED4810 9w-18w Sản phẩm nguyên khối (liền bóng, chấn lưu, máng đèn). Với đặc điểm có thể thay thế chấn lưu, series LED T8 của NVC là sản phẩm duy nhất trên thị trường hiện nay [ . . . ]